Ελατήρια Αερίου

+ 750 προϊόντα

Η μεγαλύτερη γκάμα ελατηρίων αερίου για πίσω πόρτες

• Ίδιες προδιαγραφές ποιότητας προϊόντων O.E.  
• Διαθέσιμα ηλεκτρικά ελατήρια

Contatti

Sede Legale e Operativa:
Via Novara, 7/9/11
20814 Varedo (MB)


P.IVA: 09651850969
Telefono:
 +39 02 9905 0175
Fax: +39 02 990 51853

E-mail: info@vema.it

Newsletter

Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Emera S.p.A.