Εξάτμιση

+ 400 προϊόντα

Πλήρεις συλλέκτες εξάτμισης
Στεγανοποιητικοί δακτύλιοι κατά του τριξίματος για σωλήνες εξάτμισης (από χαλκό)
Στεγανοποιητικοί δακτύλιοι κατά του τριξίματος για σωλήνες εξάτμισης (από χαλύβδινο σύρμα)
Βάσεις και μοχλοί συγκράτησης σιγαστήρα εξάτμισης 
Κολάρα σιγαστήρα εξάτμισης (M8)
Κολάρα σιγαστήρα εξάτμισης στρογγυλής φόρμας (M8)
Κολάρα σιγαστήρα εξάτμισης στρογγυλής φόρμας (M10)

Contatti

Sede Legale e Operativa:
Via Novara, 7/9/11
20814 Varedo (MB)


P.IVA: 09651850969
Telefono:
 +39 02 9905 0175
Fax: +39 02 990 51853

E-mail: info@vema.it

Newsletter

Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Emera S.p.A.