Κιβώτιο ταχυτήτων και Μετάδοση

+ 500 προϊόντα

Ημιαξόνια μετάδοσης
Σειρά ημιαξονίων μετάδοσης και εξαρτήματα
Σταυροί ημιαξονίου τριών βραχιόνων
Ημιαξόνια σταυρών τριών βραχιόνων
Καρδανικοί σταυροί 
Μοχλοί συγκράτησης και βάσεις στήριξης κιβωτίου ταχυτήτων
Σειρά μοχλών κιβωτίου ταχυτήτων και εξαρτήματα
Πλάκες κιβωτίου ταχυτήτων
Πηδάλια
Μοχλοί συμπλέκτη και εξαρτήματα
Κιτ για πηδάλιο συμπλέκτη

Contatti

Sede Legale e Operativa:
Via Novara, 7/9/11
20814 Varedo (MB)


P.IVA: 09651850969
Telefono:
 +39 02 9905 0175
Fax: +39 02 990 51853

E-mail: info@vema.it

Newsletter

Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Emera S.p.A.