Κινητήρας

+ 1.000 προϊόντα

Εξαρτήματα κινητήρα

Καπάκια έκκεντρων αξόνων
Ωστήρια ρύθμισης βαλβίδων
Βίδες ρύθμισης ζυγών βαλβίδας
Περίβλημα Ζυγών βαλβίδας
Ράβδοι αντλίας βενζίνης
Κορώνες σφονδύλου
Άγκιστρο στήριξης φίλτρου αέρα
Προεκτάσεις μπουζί
Μειώσεις μπουζί
Τάπες από έλασμα με σύνδεσμο μούφα
Τάπες από έλασμα μπομπέ
Φίλτρα GPL
Φίλτρα GPL εσωτερικά

Contatti

Sede Legale e Operativa:
Via Novara, 7/9/11
20814 Varedo (MB)


P.IVA: 09651850969
Telefono:
 +39 02 9905 0175
Fax: +39 02 990 51853

E-mail: info@vema.it

Newsletter

Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Emera S.p.A.