πιστοποιήσεις

Vema S.r.l. μπορεί να υπερηφανεύεται για τις σημαντικότερες πιστοποιήσεις ποιότητας για την απόδοση της παραγωγής και της διαδικασίας.
Είναι η απτή απόδειξη των εταιρικών μας αξιών.

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας:

ISO 9001:2015

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

ISO 14001:2015

Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία:

ISO 45001:2018

Πιστοποίηση AEO

Μια άλλη πιστοποίηση μεγάλης σημασίας είναι ο ΕΟΦ Εξουσιοδοτημένος Οικονομικός Φορέας που εκδίδεται από την Τελωνειακή Υπηρεσία που αναγνωρίζει στην εταιρεία προνομιακή σχέση με όλα τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η Vema υιοθέτησε το οργανωτικό μοντέλο 231 και όρισε το δικό της Εποπτικό Φορέα, αυξάνοντας το επίπεδο συμμόρφωσής της με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των Πρωτοκόλλων Ασφάλισης Νομιμότητας και της Πρόληψης της διάπραξης αδικημάτων.

Contatti

Sede Legale e Operativa:
Via Novara, 7/9/11
20814 Varedo (MB)


P.IVA: 09651850969
Telefono:
 +39 02 9905 0175
Fax: +39 02 990 51853

E-mail: info@vema.it

Newsletter

Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Emera S.p.A.