πιστοποιήσεις

Vema S.r.l. μπορεί να υπερηφανεύεται για τις σημαντικότερες πιστοποιήσεις ποιότητας για την απόδοση της παραγωγής και της διαδικασίας.
Είναι η απτή απόδειξη των εταιρικών μας αξιών.

Πιστοποίηση AEO

Μια άλλη πιστοποίηση μεγάλης σημασίας είναι ο ΕΟΦ Εξουσιοδοτημένος Οικονομικός Φορέας που εκδίδεται από την Τελωνειακή Υπηρεσία που αναγνωρίζει στην εταιρεία προνομιακή σχέση με όλα τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η Vema υιοθέτησε το οργανωτικό μοντέλο 231 και όρισε το δικό της Εποπτικό Φορέα, αυξάνοντας το επίπεδο συμμόρφωσής της με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των Πρωτοκόλλων Ασφάλισης Νομιμότητας και της Πρόληψης της διάπραξης αδικημάτων.