Τροχοί και Φρένα

+ 1.500 προϊόντα

• Έλεγχοι ευθυγράμμισης, μαγνητικοί δακτύλιοι και αισθητήρες
• O.E. Κοχλίες ποιότητας

Πλήμνες τροχού
Τύμπανα Φρένου
Περικόχλια τροχού 
Μικροεξαρτήματα φρένου
Λεκάνες προστασίας γράσου για πλήμνες τροχού
Δακτύλιοι ασφάλισης εδράνων τροχού και ημιαξόνιων
Αποστάτης τροχού
Κοχλίες και περικόχλια στερέωσης τροχού
Περόνες κεντραρίσματος τροχού
Μαλακοί χαλκοσωλήνες φρένου
Ρεζερβουάρ υγρού φρένων

altri prodotti